Foglalkozás egészségügyi, üzemorvosi ellátás

Számos olyan jogszabály, rendelet szigorítja a munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségeket, melyet a cégek nem formális, hanem ténylegesen felelős egészségügyi háttér esetén tudnak csak biztosítani. Mentőszolgálatunk érvényes ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik a megajánlott szolgáltatások mindegyikére.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény /Magyar Közlöny 1993/160. szám / hatálya alá tartozó munkáltatókra vonatkozóan a Kormány 89/1995 /VII. 14./ Kormányrendelete /Magyar Közlöny 1995/60. szám / foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítását írja elő.

2008. január 1-től a 70/2007. (IV.14.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően, minden munkáltatónak bejelentési kötelezettsége van az OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége felé a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet 1. melléklet alapján.

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat /munkavállaló munkahelyre történő felvételét megelőzően / Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat / a folyamatosan foglalkoztatottak részére, gyakoriságát jogszabály határozza meg, általában évente 1 vizsgálat / Záró vizsgálat /kilépés, munkahely-változtatás esetén

Munkaköri alkalmassági vizsgálat tartalma

Orvosi nyilvántartásba vétel, személyi adatok felvétele, kórelőzmény felvétele, munkaanamnézis felvétele, belgyógyászati vizsgálat, fizikális vizsgálat, vérnyomásmérés, reflex vizsgálat, látás, színlátás vizsgálat, vizeletvizsgálat /tesztcsíkkal / EKG vizsgálat, munkakörrel kapcsolatos egyéb kiegészítő vizsgálatok, konzultáció, szükség esetén további szakvizsgálatok igénybevétele, munkaalkalmasság szakvélemény kiadása

Egyéb, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás keretében biztosított tevékenységek

Külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata.
Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos fel-világosítás Munkahelyi veszélyforrások feltárásában való közreműködés
Foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában való közreműködés
Az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében való közreműködés

Külön térítés ellenében biztosított tevékenység

Hivatásos és úrvezetői gépjárművezetői alkalmasság elbírálása
Hivatásos lőfegyver-viselési alkalmasság orvosi elbírálása

Kapcsolatfelvétel